Warunki i regulamin korzystania z serwisu

Postanowienia Ogólne
 1. Celem serwisu jest rozpowszechnianie prac wykonanych przez Tomasza Bartosiewicza zwanego później Autorem Serwisu.
 2. Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do udostępnienia go osobom trzecim w celu rozpowszechniania ich prac i propagacji ich talentów z poszanowaniem prawa autorskiego.
 3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
 4. Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia późniejszych opłat za korzystanie z części serwisu.
 5. Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych na nim materiałów bez uprzedniego powiadomienia czy też podania przyczyny.
 6. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są własnością ich autorów i zostały stworzone przez nich z użyciem narzędzi i bibliotek udostępnianych bezpłatnie lub do których prawa uzycia zostały nabyte. Materiały te nie łamią praw autorskich i są nimi chronione.
 7. W razie wiedzy lub podejrzenia naruszenia praw autorskich nalezy ten fakt zglosić Autorowi Serwisu do wyjaśnienia.
Konta użytkowników
 1. Użytkownicy serwisu mają prawo założyć konto na serwisie.
 2. Założenie i prowadzenie podstawowego konta użytkownika jest bezpłatne.
 3. Użytkownik, który nie posiada konta w serwisie ma również prawo do korzystania z zamieszonych na nim materiałów.
 4. Konto uprawnia do oceniania poszczególnych wpisów, komentowania ich oraz korzystania ze skryptu czatu, czy wysyłania wiadomości w obrębie serwisów.
 5. Użytkownikom zabrania się:
  • Wprowadzania do serwisu treści chronionych prawem autorskim, obraźliwych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści, szkodliwych skryptów i oprogramowania, czy też niezgodnych z polskim prawem.
  • Nadmiernego obciążania serwisu własnym działaniem lub przy pomocy złośliwego oprogramowania
  • Zaśmiecania serwisu
  • Wykorzystywania serwisu jako platformy wymiany plików czy linków
  • Wykorzystywania fragmentów i całości kodu serwisu bez wyraźnej zgody autora
  • Rozpowszechniania, zmiany i sprzedaży materiałów ściągniętych ze strony bez wyraźnej, pisemnej zgody autora
 6. Autor Serwisu jak i admonistratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia jak i zmiany treści zamieszczonych przez użytkowników jeśli w jakikolwiek sposób naruszają one niniejszy regulamin.
 7. Autor Serwisu jak i admonistratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawo do tymczasowego lub całkowitego zablokowania części lub całości funkcjonalności konta użytkownika lub jego usunięcia bez konieczności podania dokładnej przyczyny jak i wcześniejszego ostrzeżenia.
 8. Administratorzy i Autor Serwisu mają pełny wgląd w zamieszczone dane.
 9. Dane wprowadzone przez użytkowników do serwisu takie jak adres email, hasło czy awatar są przechowywane wyłącznie na potrzeby funkcjonowania serwisu i nie będą przekazywane osobom trzecim prawnym, czy też fizycznym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ujawnienie danych jest poparte nakazem sądowym.
 10. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika treści niezgodnych z polskiem prawem Adminitratorzy jak i Autor Serwisu dołożą wszelkich starań by treści te zostały natychmiast usuniete, zaś fakt ich zamieszczenia zgłoszony odpowiednim władzom.
 11. W przypadku, gdy użytkownik chce by jego konto zostało usuniete z serwisu musi ten fakt zgłosić Administratorowi lub Autorowi Serwisu. Konto zostanie bezpłatnie usunięte w przeciągu 14 dni od daty otrzymania takiego zgłoszenia.
Postanowienia Końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zamieszczenia na stronie.
 2. Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania użytkowników serwisu
 3. Sprawy konfliktowe, nie rozstrzygnięte regulaminem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. W przypadku dalszego nierozwiązania konfliktu zostanie on rozstrzygnięty na mocy Kodeksu Prawa Cywilnego.
Tomasz Bartosiewicz © 2013